שחיית תינוקות
ליווי התפתחותי - שיעורים פרטניים
ליווי התפתחותי - שיעורים פרטניים
ליווי התפתחותי - שיעורים פרטניים
השתלמויות
ליווי התפתחותי - שיעורים פרטניים
ליווי התפתחותי - שיעורים פרטניים
ליווי התפתחותי - שיעורים פרטניים
שחיית תינוקות
ליווי התפתחותי - שיעורים פרטניים
ליווי התפתחותי - שיעורים פרטניים
שחיית תינוקות
ליווי התפתחותי בגנים ובמעונות
שחיית תינוקות
ליווי התפתחותי - שיעורים פרטניים
ליווי התפתחותי בגנים ובמעונות
ליווי התפתחותי בגנים ובמעונות
ליווי התפתחותי בגנים ובמעונות
ליווי התפתחותי בגנים ובמעונות
ליווי התפתחותי בגנים ובמעונות
ליווי התפתחותי בגנים ובמעונות
ליווי התפתחותי בגנים ובמעונות
ליווי התפתחותי בגנים ובמעונות
050-2442197
logoשלהב.png
  • יוטיוב - איריס רוזן
  • פייסבוק - איריס רוזן

תנועה חכמה - איריס רוזן

מדרשת בן גוריון ת.ד.52

iriswater123@gmail.com