top of page
טיפים אחרונים
עקבו אחרי
 • Facebook Basic Square

מה נותן המשחק לילד?

גילאי שנה -שלוש

בתחום החשיבה (קוגניציה)

 • עיסוק

 • בדיקה מיון לפי תכונות

 • מפתח קשב ושמירה על ריכוז

 • ידע – מושגים

 • הנעה ללימדה גירוי

 • הזדמנות לתרגל ולחזק מיומנויות חשיבה

 • מארגן ומסכם ידע

 • נותן הזדמנות לגבש דעה ערכים חברתיים

 • מעודד השתתפות פעילה העוזרת לגבש אישיות ואינטליגנציה

 • מלמד חוקים.

בתחום הרגשי –חברתי

 • מהנה

 • מעודד יצירתיות

 • משמש מקור למיצוי משאבי ה"אני"

 • מפתח דימוי עצמי חיובי

 • בונה יחסים בין אישיים

 • עוזר לתקשר עם הסביבה

 • עוזר להסתגל לתרבות

 • משחקי תפקידים

 • לחלוק עם אחרים

 • לעזור לזולת

 • מפתח משפר מיומנויות

 • שיווי משקל

 • קאורדינציה

 • זריזות

 • תכנון תנועה

 • חיזוק שרירים

 • סיבולת

בתחום התפיסה מחזק יכולת של:

 • התמצאות במרחב

 • הבדלה בין דמות לרקע

 • הפנמת קביעות הצורה

 • לימוד יחסים במרחב

 • הבנת איפיוניהן של צורות הנדסיות פשוטות

 • הבנת מושגים כגון "מעל" " מתחת" "לידי" "לפני" "אחרי".

bottom of page